• Xây dựng

    đố sập cửa

    Giải thích EN: An upright member or vertical strip of a door case against which a door abuts when closed and into which the bolt of a rim lock engages. Giải thích VN: Một bộ phận thẳng đứng của khung cửa đi tiếp giáp với cửa khi đóng và để cài then cửa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X