• /´mi:niəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (nói về công việc) dành cho người hầu làm
  có tính chất thấp kém, hầu hạ, nghèo hèn (servile)

  Danh từ

  Người ở, người hầu, đầy tớ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  elevated , skilled , superior , talented

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X