• /´imitətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bắt chước, mô phỏng, phỏng mẫu; hay bắt chước
  to be as imitative as a monkey
  hay bắt chước như khỉ
  Giả
  (ngôn ngữ học) tượng thanh
  imitative word
  từ tượng thanh


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  different , genuine , original

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X