• /´sə:vail/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) người nô lệ; như người nô lệ
  servile war
  chiến tranh của người nô lệ chống chủ nô
  Nô lệ, hoàn toàn lệ thuộc; hèn hạ, đê tiện
  servile spirit
  tinh thần nô lệ
  servile imitation
  sự bắt chước mù quáng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X