• /´slʌʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cạp đất; san bằng đất bằng máy cạp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  công việc cho mỡ
  sự chèn vữa

  Kỹ thuật chung

  sự san lấp, sự phun chất độn để tráng men

  Giải thích EN: A process in which filler is sprayed over castings, such as sinks, to prepare them for enamel coating; the excess filler is removed by shaking the castings. Giải thích VN: Quá trình mà chất độn được phun dưới dạng những hạt nhỏ li ti vào vật đúc, chẳng hạn cái bồn rửa bát, để chuẩn bị tráng men cho chúng, các chất độn thừa được loại bỏ bằng cách lắc mạnh vật đúc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X