• /i'næml/

  Thông dụng

  Danh từ

  Men (đồ sứ, răng); lớp men
  Bức vẽ trên men
  (thơ ca) lớp men ngoài, màu bề ngoài

  Ngoại động từ

  Tráng men, phủ men
  Vẽ lên men
  Tô nhiều màu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  men

  Giải thích EN: 1. a glassy, opaque ceramic coating that is fused to the surface of metal, pottery, or glass for protection and/or decoration.a glassy, opaque ceramic coating that is fused to the surface of metal, pottery, or glass for protection and/or decoration. 2. a paint or varnish that produces an enamel-like coating.a paint or varnish that produces an enamel-like coating. 3. to apply an enamel.to apply an enamel.

  Giải thích VN: 1. Lớp phủ thủy tinh mờ đục của bề mặt gốm sứ chảy ra trên bề mặt kim loại, đồ gốm hay thủy tinh để bảo vệ hoặc trang trí. 2. Lớp sơn hay vecni tạo ra lớp phủ giống men. 3. Dùng để áp dụng cho một loại men.

  men răng
  enamel sac
  túi men răng
  enamel spindle
  thoi men răng
  men tráng
  enamel color
  màu men tráng
  enamel colour
  màu men tráng
  ornamental enamel
  men trang trí
  sơn
  sơn bóng
  sơn dầu
  sơn êmay
  tráng men
  enamel bloating
  sự tráng men
  enamel covered wire
  dây tráng men
  enamel glass
  kính tráng men
  enamel kiln
  lò nung tráng men
  enamel paint
  sơn tráng men
  enamel paper
  giấy tráng men
  enamel spraying
  sự phun trắng men
  enamel spreading
  sự tráng men
  enamel wire
  dây tráng men
  porcelain enamel sanitary ware
  đồ vệ sinh bằng sứ tráng men
  porcelain enamel ware
  đồ dùng bằng sứ tráng men

  Kinh tế

  quét
  sơn
  véc-ni

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cloisonn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X