• Kỹ thuật chung

    đèn Smithell

    Giải thích EN: A device having two concentric tubes that can be attached to a bunsen burner to separate inner and outer flame cones. Giải thích VN: Dụng cụ có hai ống đồng tâm được gắn vào đèn Bunsen để tách nón lửa trong và nón lửa ngoài với nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X