• /snæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bữa ăn vội vàng, bữa ăn qua loa; bữa quà; chút thức ăn, chút rượu
  Phần, phần chia
  to go snacks with someone in something
  chia chung cái gì với ai
  snacks!
  ta chia nào!

  Nội động từ

  (thông tục) ăn qua loa, ăn vội vàng

  Ngoại động từ

  Ăn qua loa, ăn vội vàng (cái gì)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  meal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X