• Điện

  bộ pin mặt trời
  mảng pin mặt trời

  Giải thích EN: A panel containing solar cells that are electrically interconnected in such a way that they provide a direct output voltage with a current capacity proportional to the number of elements. Giải thích VN: Một panen gồm các pin mặt trời được liên kết điện học với nhau theo cách mà chúng có thể tạo ra một điện áp đầu ra một chiều với công suất dòng tỷ lệ với số lượng các thành phần.

  Điện tử & viễn thông

  mạng pin mặt trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X