• /¸sɔli´dæriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thống nhất (cảm giác và hành động); tính thống nhất
  Sự đoàn kết; tình đoàn kết
  national solidarity in the face of danger
  sự đoàn kết dân tộc trước mối đe doạ
  Sự phụ thuộc lẫn nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X