• /´spreiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phun
  He's a paint sprayer in the local factory
  Anh ta là công nhân xì sơn ở trong nhà máy địa phương
  Bình phun, dụng cụ để phun
  a crop sprayer
  bình phun thuốc cho cây trồng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vòi phun, bơm phun

  Hóa học & vật liệu

  bình phun xịt

  Xây dựng

  bình bơm

  Kỹ thuật chung

  bình phun
  người bơm
  người phun
  máy phun
  air sprayer
  máy phun không khí
  bitumen sprayer
  máy phun nhựa
  concrete sprayer
  máy phun vữa ximăng
  movable sprayer
  máy phun di động
  pneumatic sprayer
  máy phun tia bằng khí lực (khí nén)
  tar sprayer
  máy phun nhựa đường
  miệng phun
  vòi phun
  centrifugal sprayer
  vòi phun ly tâm
  compressed air sprayer
  vòi phun khí nén
  oil sprayer
  vòi phun dầu
  paint sprayer
  vòi phun sơn
  rotating sprayer
  vòi phun quay
  slot sprayer
  vòi phun có khe phẳng
  steam jet sprayer
  vòi phun hơi nước
  tubular sprayer
  vòi phun miệng vòng

  Kinh tế

  bình bơm
  thiết bị phun
  vòi phun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X