• /´bitju:mən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhựa rải đường, bitum

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhựa bitum
  bitumen-coated
  được phủ nhựa bitum
  nhựa đường

  Giải thích EN: 1. originally, a type of asphalt occurring naturally in Asia Minor.originally, a type of asphalt occurring naturally in Asia Minor. 2. any similar black, sticky mixture of hydrocarbons occurring naturally or pyrolytically in the atmosphere and completely soluble in carbon disulfide; obtained mainly from natural oxidized petroleum products or from a petroleum distillation process.any similar black, sticky mixture of hydrocarbons occurring naturally or pyrolytically in the atmosphere and completely soluble in carbon disulfide; obtained mainly from natural oxidized petroleum products or from a petroleum distillation process. Giải thích VN: 1. Theo tên ban đầu, nó là một loại nhựa đường có nguồn gốc từ Á Minoa. 2. Bất cứ loại chất dính, màu đen là hỗn hợp của các hiđrôcacbon xảy ra tự nhiên hay bằng quá trình nhiệt phân trong khí quyển hòa tan hoàn toàn với cacbondisunfit; lấy được chủ yếu từ các sản phẩm daaufhoar tự nhiên bị ôxi hóa hay trong quá trình chưng cất dầu hỏa.

  bitumen plant
  máy nấu nhựa đường
  bitumen plant
  trạm nấu nhựa đường
  bitumen tar mixture
  hỗn hợp bitum nhựa đường
  blown bitumen
  nhựa đường oxi hóa
  bulk-asphaltic-bitumen distributor
  máy rải nhựa đường
  trailer-type bitumen and tar spraying machine
  máy rải bitum và nhựa đường kiểu rơmoóc
  trailer-type bitumen and tar spraying machine
  máy rải bitum và nhựa đường kiểu xe rơmooc

  Địa chất

  bitum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X