• /i'lektrou'stætik/

  Điện

  thuộc tĩnh điện

  Điện lạnh

  tĩnh điện
  electrostatic filter
  bộ lọc tĩnh điện
  electrostatic flux
  thông lượng tĩnh điện
  electrostatic induction
  cảm ứng tĩnh điện
  electrostatic instrument
  dụng cụ đo tĩnh điện
  electrostatic interaction
  tương tác tĩnh điện
  electrostatic potential
  thế tĩnh điện
  electrostatic potential barrier
  rào thế tĩnh điện
  electrostatic precipitator
  bộ lọc tĩnh điện
  electrostatic probe
  đầu dò tĩnh điện
  electrostatic quadrupole lens
  thấu kính tứ cực tĩnh điện
  electrostatic reprography
  sao chép tĩnh điện
  electrostatic separation
  phân ly tĩnh điện
  electrostatic separation
  tách tĩnh điện
  electrostatic separator
  máy phân ly tĩnh điện
  electrostatic shielding
  chắn tĩnh điện
  electrostatic stress
  ứng suất do tĩnh điện
  electrostatic units
  đơn vị tĩnh điện
  electrostatic voltmeter
  von kế tĩnh điện
  law of electrostatic attraction
  định luật lực hút tĩnh điện

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tĩnh điện

  Y học

  tĩnh điện

  Địa chất

  (thuộc) điện tĩnh học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X