• /´spriηklə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bình tưới, bình phun (nước)
  street sprinkler
  xe ô tô tưới đường

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đầu tưới phun, thiết bị tưới phun

  Cơ khí & công trình

  bộ phận tưới (phun)
  cái phun

  Hóa học & vật liệu

  máy tưới

  Xây dựng

  thiết bị phun (chủ yếu để rập tắt lửa)
  thiết bị phun nước
  thiết bị tưới nước

  Điện

  bình phun dập lửa
  đầu phun nước

  Kỹ thuật chung

  bình phun
  automatic wet-pipe sprinkler system
  hệ thống bình phun tự động
  bình tưới, bình phun

  Giải thích EN: A device that dispenses water or another liquid in the form of a light shower or spray. Giải thích VN: Dụng cụ cấp nước hoặc các chất lỏng khác dưới dạng bụi nước hoặc luồng nước như nước mưa.

  súng phun
  thiết bị phun
  dry sprinkler
  thiết bị phun khô
  dry sprinkler (dry-pipe sprinkler)
  thiết bị phun khô
  sprinkler head
  đầu (thiết bị) phun
  wet sprinkler
  thiết bị phun ướt
  wet sprinkler (wetpipesprinkler)
  thiết bị phun ướt
  vòi phun nước
  fire sprinkler
  vòi phun (nước) dập lửa
  sprinkler head
  vòi phun (nước) chữa cháy tự động
  sprinkler nozzle
  vời phun (nước) chữa cháy tự động

  Kinh tế

  bơm vòi hoa sen
  thiết bị phun
  vòi phun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X