• Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống phun chống cháy (có thể tự động vận hành khi nhiệt độ lên cao do hoả hoạn)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hệ thống phun nước
  fire sprinkler system
  hệ thống phun nước chống cháy
  wet pipe sprinkler system
  hệ thống phun nước ống ướt

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  hệ thống phun tưới

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hệ thống phun chống cháy

  Giải thích EN: A system of pipes that conveys water or other fire-extinguishing fluid to sprinkler heads that open automatically when a predetermined level of heat is detected.

  Giải thích VN: Hệ thống đường ống dẫn nước hoặc các chất lỏng dùng để chữa cháy khác tới đầu phun nước, tự động mở khi lượng nhiệt lên đến mức đã định trước.

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hệ thống bình dập lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X