• Vật lý

  lỗ dẫn hướng

  Xây dựng

  lỗ dẫn

  Kỹ thuật chung

  lỗ hổng

  Giải thích VN: Trên film hoặc băng từ.

  lỗ răng khuyết

  Giải thích EN: Any of a series of perforations on the border of a motion-picture film or paper roll, designed to fit into the projections of a sprocket, which moves the material through a device such as a film projector. Giải thích VN: Một loạt các lỗ khuyết trên đường viền cuộn phim điện ảnh hoặc trên mép giấy, được thiết kế phù hợp với bánh răng đưa hình ảnh chuyển động qua các thiết bị như máy chiếu phim.

  lỗ kéo phim
  lỗ móc đẩy
  lỗ móc phim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X