• Cơ khí & công trình

  ren phẳng
  ren vuông

  Giải thích EN: A screw thread having a square cross section and a width that is equal to the pitch or distance between threads. Giải thích VN: Một ren ốc có một phần hình vuông và một độ rộng tương đương vói gờ rãnh hay khoảng cách giữa ren.

  double square thread
  ren vuông hai đầu mối
  square thread screw
  vít có đầu ren vuông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X