• /´kæʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi giấu, nơi trữ (lương thực, đạn dược... nhất là các nhà thám hiểm để dùng sau này)
  to make a cache
  xây dựng nơi trữ
  Lương thực, vật dụng giấu kín
  Thức ăn được động vật dự trữ qua mùa đông

  Ngoại động từ

  Giấu kín, trữ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ nhớ sẵn
  cạc nhớ

  Giải thích VN: Một khối bộ nhớ lưu trữ những dữ liệu được dùng thường xuyên hay đang chờ những qui trình khác dùng. Khi một qui trình cần thông tin, trước tiên nó kiểm tra cạc này. Nếu thông tin cần thiết đã có sẵn trong cạc, quá trình thực hiện sẽ được cải thiện. Nếu chưa có sẵn thông tin ở đó, nó sẽ lấy dữ liệu từ một nguồn lưu trữ khác và bỏ vào trong cạc, nơi có thể nó sẽ truy cập lại lần nữa.

  vùng nhớ đệm

  Giải thích VN: Một khối bộ nhớ lưu trữ những dữ liệu được dùng thường xuyên hay đang chờ những qui trình khác dùng. Khi một qui trình cần thông tin, trước tiên nó kiểm tra cạc này. Nếu thông tin cần thiết đã có sẵn trong cạc, quá trình thực hiện sẽ được cải thiện. Nếu chưa có sẵn thông tin ở đó, nó sẽ lấy dữ liệu từ một nguồn lưu trữ khác và bỏ vào trong cạc, nơi có thể nó sẽ truy cập lại lần nữa.

  cache memory organization
  tổ chức vùng nhớ đệm

  Xây dựng

  kho khuất

  Điện tử & viễn thông

  tiền bộ nhớ

  Kỹ thuật chung

  bộ nhớ cache

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X