• /´stri:m¸laind/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có dáng thuôn, có dáng khí động (tàu xe)
  Được sắp xếp hợp lý, được tổ chức hợp lý
  a streamlined office
  một cơ quan được tổ chức hợp lý

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có tính khí động học

  Giải thích EN: Of a component or assembly, contoured so as to reduce its resistance to motion through a fluid; e.g., the long, needlelike nose of the Concorde, a supersonic jet aircraft.

  Giải thích VN: Của một chi tiết hay lắp đặt, vót tròn cạnh nhằm giảm lực cản trong chuyển động chẳng hạn như mũi nhọn của máy bay Concorde, máy bay siêu thanh.

  Hóa học & vật liệu

  kiểu khí động

  Kỹ thuật chung

  dạng thuôn
  thành lớp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X