• /¸ɛəroudai´næmik/

  Thông dụng

  Cách viết khác aerodynamical

  Tính từ

  (thuộc) khí động lực

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  khí động lực
  aerodynamic heating
  tăng nhiệt khí động (lưc)

  Ô tô

  Hình dáng khí động học

  Kỹ thuật chung

  khí động
  aerodynamic balance
  sự cân bằng khí động
  aerodynamic braking
  sự hãm khí động
  aerodynamic center
  tiêu điểm khí động
  aerodynamic center
  tâm khí động
  aerodynamic centre
  tiêu điểm khí động
  aerodynamic centre
  tâm khí động
  aerodynamic coefficient
  hệ số khí động
  aerodynamic coefficient
  hệ số khí động (lực)
  aerodynamic coefficient
  hệ số khí động học
  aerodynamic configuration
  cấu hình khí động học
  aerodynamic drag
  lực cản khí động lực
  aerodynamic efficiency
  hiệu suất khí động
  aerodynamic factor
  hệ số khí động (lực)
  aerodynamic heating
  tăng nhiệt khí động (lưc)
  aerodynamic lag
  sự trễ khí động
  aerodynamic lift
  lực nâng khí động (lực)
  aerodynamic load
  tải khí động (lực)
  aerodynamic load
  tải trọng khí động
  aerodynamic mirror
  gương khí động học
  aerodynamic noise
  tiếng ồn khí động lực
  aerodynamic performance
  tính khí động học
  aerodynamic power
  lực khí động (lực)
  aerodynamic pressure
  áp suất khí động (lực)
  aerodynamic properties
  tính chất khí động
  aerodynamic quality
  đặc trưng khí động lực
  aerodynamic resistance
  sức bền khí động
  aerodynamic shadow
  bóng khí động học
  Aerodynamic Stability of bridge
  ổn định khí động lực của cầu
  aerodynamic tunnel
  ống khí động (lực)
  aerodynamic twist
  sự xoắn khí động
  aerodynamic vehicle
  tàu khí động học
  khí động học
  aerodynamic coefficient
  hệ số khí động học
  aerodynamic configuration
  cấu hình khí động học
  aerodynamic mirror
  gương khí động học
  aerodynamic performance
  tính khí động học
  aerodynamic shadow
  bóng khí động học
  aerodynamic vehicle
  tàu khí động học
  khí động lực học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X