• /'æbsənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vắng mặt, đi vắng, nghỉ
  Lơ đãng
  an absent air
  vẻ lơ đãng
  to answer in an absent way
  trả lời một cách lơ đãng

  Động từ phản thân

  Vắng mặt, đi vắng, nghỉ
  to absent oneself from school
  nghỉ học
  to absent oneself from work
  vắng mặt không đi làm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vắng mặt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X