• /´piθi/

  Thông dụng

  Tính từ .so sánh

  Súc tích; ngắn gọn, nhiều hàm ý (văn)
  a pithy comment
  lời bình luận súc tích
  a pithy saying
  câu tục ngữ súc tích
  (thuộc) ruột cây; giống ruột cây; có đầy ruột (cây)
  (thuộc) tuỷ sống; giống tuỷ sống, nhiều tuỷ sống
  Mạnh mẽ, đấy sức sống, đầy nghị lực

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  long-winded , verbose , wordy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X