• /tɜ:s/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngắn gọn; súc tích, dùng ít từ (văn)
  Cộc lốc, cụt ngủn, ít lời
  a terse reply
  một câu trả lời cộc lốc
  terse speaker
  một người nói (diễn giả) ngắn gọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X