• (đổi hướng từ Sword-point)
  /sɔrd , soʊrd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gươm, kiếm, đao
  double-edged sword
  gươm hai lưỡi
  Sự đọ kiếm; sự đánh nhau; sự cải nhau; sự tranh chấp công khai
  to draw the sword
  rút gươm ra, bắt đầu cuộc binh đao
  to sheathe the sword
  tra gươm vào vỏ, chấm dứt cuộc binh đao
  to put somebody to sword
  giết ai
  fire and sword
  sự cướp phá (của quân xăm lăng)
  ( the sword) chiến tranh; sự phân định bằng chiến tranh
  ( the sword) quân quyền, uy quyền
  (quân sự), (từ lóng) lưỡi lê
  to be at swords' points
  sẵn sàng đánh nhau, sẵn sàng đâm chém nhau
  the sword of the spirit
  lời phán của Chúa
  put somebody to the sword
  giết ai bằng gươm, kiếm
  a sword of Damocles
  thanh gươm Damocles

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kiếm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X