• /tæmp/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhét, nhồi (thuốc lá vào tẩu...)
  Đầm, nện
  to tamp the ground
  đầm đất

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) lèn, đầm, nện

  Xây dựng

  nện chặt
  đầm, nện, lèn

  Kỹ thuật chung

  búa đầm
  búa đóng cọc
  nén
  nện
  đầm
  đầm chặt
  đầm, bao phủ

  Giải thích EN: 1. to pound earth in order to settle or compress it.to pound earth in order to settle or compress it.2. to place materials over a blasting charge to contain and intensify the explosion.to place materials over a blasting charge to contain and intensify the explosion. Giải thích VN: 1. Dùng để nén hoặc ép bề mặt của đất để làm nền. 2. Phủ bạt hay một loại vật liệu nào đó lên vùng nổ để thu được sản phẩm và làm giảm đi tiếng nổ tại vùng nổ.

  đập
  nhồi (chặt)
  lèn

  Kinh tế

  đổ đầy
  nhồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X