• /ri'tɑ:d/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chậm phát triển thể chất, chậm phát triển tinh thần
  be severely (mentally) retarded
  rất chậm phát triển (về trí tuệ)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bị chậm, chậm dần

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  bị chậm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bị trễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X