• /'lægiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi chậm đằng sau
  Chất không dẫn nhiệt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tính trễ

  Hóa học & vật liệu

  chất không dẫn nhiệt

  Giải thích EN: Sheathing of wood, wire mesh, or corrugated metal that is placed in an excavation area to prevent cave-ins.

  Giải thích VN: Lớp bao phủ của gỗ, lưới khung kim loại, hoặc kim loại múi được đặt ở khu khai quật để chống sập.

  Xây dựng

  tầm mặt

  Điện

  sự chậm (pha)
  lagging by 900
  sự chậm pha 90 độ
  quadrature lagging
  sự chậm pha 90o

  Kỹ thuật chung

  lớp bọc
  lớp cách
  lớp phủ
  hào
  sự cách ly
  pipe lagging
  sự cách ly ống
  sự cách nhiệt
  sự chậm
  lagging by 900
  sự chậm pha 90 độ
  quadrature lagging
  sự chậm pha 90o
  sự muộn
  sự ốp ván
  sự trễ
  tấm chèn
  tấm ván
  ván sàn

  Kinh tế

  giao hàng chậm trễ
  việc giao hàng chậm trễ

  Địa chất

  tấm chèn, thanh chèn, nóc và hông lò, thanh giằng, thanh kéo, sự chèn, sự giằng, sự kéo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X