• /ˈnoʊmənˌkleɪtʃər, noʊˈmɛnklətʃər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phép đặt tên gọi, danh pháp
  Thuật ngữ (của một ngành khoa học...)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) mục lục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  danh pháp, hệ ký hiệu

  Xây dựng

  bảng danh pháp

  Kỹ thuật chung

  cách đặt tên
  danh mục
  nomenclature of building types
  danh mục kiểu nhà
  pedologic nomenclature
  danh mục thổ nhưỡng
  rocks nomenclature
  danh mục đá
  soils nomenclature
  danh mục thổ nhưỡng
  danh pháp
  thuật ngữ

  Kinh tế

  danh mục (hàng hóa)
  Brussels (Tariff) Nomenclature
  danh mục hàng hóa (biểu thuế quan) theo hiệp định Brussels
  danh mục hàng hóa
  Brussels (Tariff) Nomenclature
  danh mục hàng hóa (biểu thuế quan) theo hiệp định Brussels

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X