• Kỹ thuật chung

    máy đo tốc độ gió bằng nhiệt

    Giải thích EN: An anemometer that uses two thermometers to record the cooling rate promoted by an airstream; this value may then be converted to air speed velocity. Giải thích VN: Là một máy đo sức gió sử dụng hai nhiệt kế để đo độ giảm nhiệt của 2 dòng khí, giá trị đo được thể hiện tốc độ dòng khí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X