• Cơ khí & công trình

    dạng ren

    Giải thích EN: The shape of a thread design when observed via cross section along its major axis, such as a squared or rounded shape. Giải thích VN: Một hình dạng của thiết kế ren khi nhìn qua phần dọc theo trục chính, chẳng hạn như mẫu hình vuông hay hình tròn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X