• Thông dụng

  Khung thời gian, khoảng thời gian được lên lịch
  If the status of that invoice does not change from outstanding to paid within the appropriate timeframe, the sales person for that account receives an alert to contact the customer.
  Nếu tình trạng của hóa đơn không thay đổi từ chưa trả (tiền) sang đã trả trong một khung thời gian chính xác, người bán hàng cho tài khoản đó bị nhắc nhở để liên lạc với khách hàng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X