• /´selə/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) trong từ ghép) người bán
  a bookseller
  người bán sách
  Thứ bán được, đồ bán được (theo một cách nào đó)
  this dictionary is a best seller
  quyển tự điển này là thứ bán rất chạy

  Chuyên ngành

  Điện

  bên bán (hàng)

  Kỹ thuật chung

  người bán

  Kinh tế

  ăn khách
  bán chạy
  best (-) seller
  hàng bán chạy nhất
  best (-) seller
  sách bán chạy nhất
  bên bán
  hàng bán
  best (-) seller
  hàng bán chạy nhất
  người bán
  commission seller
  người bán ăn hoa hồng
  joint seller
  người bán chung
  keen seller
  người bán gấp
  marginal seller
  người bán biên tế
  net seller
  người bán thuần
  option seller
  người bán quyền chọn
  potential seller
  người bán tiềm tàng
  put to seller
  bán cho người bán
  put to seller
  bán lại cho người bán
  seller concentration
  sự tập trung người bán
  seller concentration
  tập trung người bán
  seller credit
  tín dụng người bán
  seller of a call option
  người bán quyền chọn mua (chứng khoán)
  seller of a put option
  người bán quyền chọn bán (chứng khoán)
  short seller
  người bán khống
  spot seller
  người bán hàng có sẵn, hàng giao ngay
  người bán hàng
  spot seller
  người bán hàng có sẵn, hàng giao ngay

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  buyer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X