• (đổi hướng từ Transacted)
  /træn'zækt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm, thực hiện, tiến hành (hoạt động, việc kinh doanh, nhất là giữa hai người); giải quyết
  to transact business
  giải quyết công việc

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bàn việc kinh doanh
  giải quyết
  giao dịch
  quản lý giải quyết các vấn đề kinh doanh
  thương lượng thỏa thuận về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X