• /klɪntʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng gập đầu (đinh)
  Sự ghì chặt, sự siết chặt
  (hàng hải) múi dây buộc vào vòng neo
  (thể dục,thể thao) thế ôm sát người mà đánh (quyền Anh)

  Ngoại động từ

  Đập bẹt (đầu đinh); đóng gập (đầu đinh)
  (hàng hải) buộc (dây) vào vòng neo
  Giải quyết, thanh toán (một vấn đề...); ký kết (một hiệp ước...)
  that clinches it
  việc thế là được giải quyết rồi không còn gì phải nói nữa
  Xác nhận, làm cho không bác lại được (lý lẽ)

  Nội động từ

  Bị đóng gập đầu lại (đinh)
  Bị ghì chặt, bị siết chặt
  (thể dục,thể thao) ôm sát người mà đánh (quyền Anh)

  Cơ khí & công trình

  đập bẹp
  sự (đóng) gập

  Giao thông & vận tải

  ghì
  sự xiết (nút thắt)

  Toán & tin

  sự đóng ngập đầu

  Kỹ thuật chung

  cái kẹp
  cặp kẹp
  đinh tán
  đóng gập đầu đinh
  gấp mép
  rivê
  sự ghì
  sự siết
  sự tán đinh
  viền

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  let go

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X