• (đổi hướng từ Transcribing)
  /træns´kraib/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sao lại, chép lại (bằng tay)
  (ngôn ngữ học) phiên âm
  (âm nhạc) chuyển biên
  Ghi âm lại

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phiên âm
  sao, chép, ghi lại

  Kỹ thuật chung

  chép lại
  sao chép
  sao lại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X