• /'tru:ənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đứa bé trốn học
  to play truant
  trốn học
  Người trốn việc
  play truant (play hooky)
  trốn học

  Tính từ

  Hay trốn học, hay trốn việc; lêu lổng; lười biếng
  a truant boy
  đứa bé hay trốn học
  truant thoughts
  ý kiến lông bông

  Nội động từ

  Trốn học, trốn việc; lêu lông

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X