• /ni´glektful/

  Thông dụng

  Tính từ
  Sao lãng, cẩu thả, không chú ý
  one should never be neglectful of one's duty
  không bao giờ được sao lãng bổn phận
  Hờ hững

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X