• /nʌkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khớp đốt ngón tay
  Khuỷ, đốt khuỷ (chân giò lợn, cừu...)
  (kỹ thuật) khớp nối
  to get a rap on (over) the knuckles
  bị đánh vào đốt ngón tay
  (nghĩa bóng) bị mắng mỏ, bị trách phạt
  near the knuckle
  (thông tục) gần đi đến chỗ thô tục bất lịch sự (câu chuyện, câu nói đùa...)

  Ngoại động từ

  Cốc (bằng ngón tay)
  Ấn bằng cách gập ngón tay lại

  Nội động từ

  Tì đốt ngón tay xuống đất (để bắn bi)
  to knuckle under
  đầu hàng, chịu khuất phục
  to knuckle down
  đầu hàng, chịu khuất phục
  to knuckle down to one's work
  tích cực (kiên quyết) bắt tay vào việc

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bản lề, khớp, khuỷu

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bản lề, khớp, khuỷu

  Cơ khí & công trình

  khớp di động

  Toán & tin

  khuỷu, khớp nối

  Kỹ thuật chung

  bản lề
  khớp
  knuckle arm
  tay khớp dẫn hướng
  knuckle bearing
  gối khớp
  knuckle bearing
  gối khớp, gối bản lề
  knuckle joint
  khớp bản lề
  knuckle post
  trụ khớp
  knuckle-joint
  khớp quay
  knuckle-joint
  khớp khuỷu
  overhead-line knuckle
  khớp nối đường dây trời
  steering knuckle
  cấn khớp nối hướng dẫn
  steering knuckle
  trục khớp nối dẫn hướng
  steering knuckle arm
  cần khớp nối dẫn hướng
  steering knuckle arm
  cần khớp nối hướng dẫn
  steering knuckle pivot or king pin
  chốt đứng khớp trục dẫn hướng bánh xe
  khớp nối

  Giải thích EN: A protruding angle at the intersection of two surfaces or members, as in a roof or ship hull.. Giải thích VN: Một góc lồi ra ở một góc cắt của 2 bề mặt hay 2 bộ phận, như là trên mui của thân tàu.

  overhead-line knuckle
  khớp nối đường dây trời
  steering knuckle
  cấn khớp nối hướng dẫn
  steering knuckle
  trục khớp nối dẫn hướng
  steering knuckle arm
  cần khớp nối dẫn hướng
  steering knuckle arm
  cần khớp nối hướng dẫn
  khuỷu
  knuckle bend
  khuỷu có bán kính bé
  knuckle joint
  mối nối khuỷu
  knuckle-joint
  khớp khuỷu
  overhead-line knuckle
  khuỷu đường dây trời
  vấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X