• /trʌndəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bánh xe nhỏ
  Xe tải bánh thấp
  Như truckle-bed

  Ngoại động từ

  Lăn (vòng...), làm cho lăn, đẩy
  to trundle a wheelbarrow
  đẩy xe cút kít

  Nội động từ

  Lăn
  the tank trundled over the enemy's trench
  xe tăng lăn trên chiến hào của quân địch
  to trundle up and down
  lên xuống hối hả

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  revolve , roll , roller , rotate , spin , turn , twirl , wheel , whirl

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X