• /wu:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cố tranh thủ, cố giành cho được sự hỗ trợ của (ai)
  to woo the voters
  tranh thủ sự ủng hộ của cử tri
  Theo đuổi, cố thực hiện, cố đạt được
  to woo fame
  theo đuổi danh vọng
  Tán tỉnh, ve vãn; ra sức thuyết phục (một người phụ nữ)
  (văn học) cầu hôn, dạm hỏi
  Nài nỉ, tán tỉnh
  to woo someone to do something
  nài nỉ ai làm việc gì

  Nội động từ

  (văn học) đi cầu hôn

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  ignore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X