• (đổi hướng từ Enemy's)
  /'enәmi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ thù, kẻ địch, địch thủ; quân địch
  to be one's own enemy
  tự mình làm hại mình
  (thông tục) thì giờ
  how goes the enemy?
  mấy giờ rồi?
  to kill the enemy
  giết thì giờ

  Tính từ

  Của địch, thù địch
  an enemy division
  một sư đoàn địch quân

  Cấu trúc từ

  the Enemy
  ma vương

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kẻ thù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X