• Xem thêm make
  to make out
  đặt, dựng lên, lập
  to make out a plan
  đặt kế họach
  to make out a list
  lập một danh sách
  to make out a cheque
  viết một tờ séc
  Hiểu, giải thích, tìm ra manh mối, nắm được ý nghĩa, đọc được
  I cannot make out what he has written
  tôi không thể đọc được những điều hắn ta viết
  Phân biệt, nhìn thấy, nhận ra
  to make out a figure in the distance
  nhìn thấy một bóng người đằng xa
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn biến, tiến triển
  how are things making out?
  sự việc diễn biến ra sao?
  to make out (tiếng lóng)
  ân ái, ve vuốt
  (Văn hóa phương Tây, make out để chỉ việc ân ái trên giường/ ghế (hôn, vuốt ve, có thể có thoát y...) nhưng không có quan hệ tình dục - xin đừng nhầm với make love (làm tình) vì sẽ làm nghĩa của câu khác hoàn toàn nếu dùng sai).
  (đồng nghĩa) To neck; pet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X