• /ʌnˈgreɪtfəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô ơn, bạc nghĩa, không biết ơn, không biết thừa nhận (một lòng tốt, một sự giúp đỡ..)
  Bạc bẽo, không thú vị
  ungrateful work
  công việc bạc bẽo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X