• /dis´sætis¸faid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bằng lòng, không hài lòng, không thoả mãn, bất mãn
  all the students of that faculty are dissatisfied with (at) their professor's inequitable behaviour
  tất cả các sinh viên khoa ấy đều bất mãn với cách xử sự không công bằng của thầy họ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X