• /´ju:zə¸frendli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ sử dụng cho những người không chuyên môn; không khó, không gây e ngại (nhất là về máy tính, phần mềm của nó..)
  dictionaries should be as user-friendly as possible
  từ điển càng dễ sử dụng càng tốt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thân thiện người dùng

  Kỹ thuật chung

  dễ sử dụng

  Giải thích EN: In general, describing any device or system that is relatively easy for a novice to operate. Giải thích VN: Thuật ngữ chung miêu tả thiết bị hoặc hệ thống tương đối đơn giản với người ít kinh nghiệm có thể vận hành được.

  Kinh tế

  dễ sử dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X