• Xây dựng

  máy bơm chân không

  Kỹ thuật chung

  bơm chân không

  Giải thích EN: A device with which a partial vacuum can be produced.. Giải thích VN: Một thiết bị có thể dùng để tạo chân không không hoàn toàn.

  diffusion vacuum pump
  bơm chân không khuếch tán
  dry vacuum pump
  máy bơm chân không khô
  high-pressure vacuum pump
  bơm chân không áp suất cao
  high-vacuum pump
  bơm chân không cao
  ion vacuum pump
  bơm chân không iôn
  kinetic vacuum pump
  bơm chân không động
  mercury vacuum pump
  bơm chân không thủy ngân
  oil vacuum pump
  bơm chân không dùng dầu
  reciprocating vacuum pump
  bơm chân không pittông
  trap for vacuum pump
  ống xiphông cho bơm chân không
  vacuum pump oil
  dầu bơm chân không
  vacuum-pump plant
  thiết bị bơm chân không

  Kinh tế

  bơm chân không

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên nghành
  bơm chân không

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bơm chân không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X