• /´dilidʒəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự siêng năng, sự chuyên cần, sự cần cù
  Xe ngựa chở khách

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  due diligence: khảo sát tính khả thi (tiền khả thi)
  cần cù
  chu tất
  sự cẩn trọng
  sự chu tất
  sự siêng năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X