• (đổi hướng từ Vomited)

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất nôn/mửa ra
  Dòng/lời phun ra/chửi ra
  Thuốc mửa; chất làm nôn mửa

  Ngoại động từ

  Nôn, mửa,ói, tống (thức ăn.. từ dạ dày ra)
  to vomit blood
  nôn ra máu
  Tuôn ra, khạc ra, phun ra (núi lửa..)
  (nghĩa bóng) phun ra, tuôn ra
  to vomit smoke
  phun khói
  to vomit abuses
  tuôn ra những lời chửi rủa

  Nội động từ

  Bị buồn nôn, bị mửa

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Y học

  ói

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X