• /skɜːrt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Váy phụ nữ; phần váy của áo đầm
  Vạt áo (phần của áo dài hay đồ mặc khác; áo đuôi tôm..)
  Đàn bà, con gái (con gái hay đàn bà nói chung; được coi (như) những đối tượng tình dục)
  Cô gái, người đàn bà bị nhìn như những đối tượng tình dục
  Tấm chắn
  ( số nhiều) như outskirts
  on the skirts of the wood
  ở rìa rừng
  Phần treo dưới đáy của tàu đệm không khí

  Ngoại động từ

  Đi men bờ, đi dọc theo mép, đi quanh; ở dọc theo mép
  to skirt the coast
  đi dọc theo bờ biển
  road skirts (round) wood
  con đường đi vòng mép rừng
  skirt round something
  nói vòng vo; nói quanh co

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  hình trụ rỗng
  vòng bao

  Môi trường

  sự tạo viền

  Ô tô

  phần thân dưới

  Nguồn khác

  • skirt : National Weather Service

  Xây dựng

  biên lề
  góc gờ

  Điện tử & viễn thông

  bờ ria (trên dàn phóng)

  Điện

  chụp lồng
  tán lồng

  Kỹ thuật chung

  đường gờ
  gờ
  mép
  ống bọc
  rìa
  riềm
  sự tạo khung
  viền
  vỏ

  Kinh tế

  cánh mạc
  cơ hoành

  Nguồn khác

  • skirt : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Thân pittông, gờ, viền, rìa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X