• /'wæɳgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) thủ đoạn, mánh khoé, cách xoay xở, tài xoay xở khéo léo
  I'll try to wangle a contribution out of him
  Tôi sẽ tìm cách moi của anh ấy một phần đóng góp

  Ngoại động từ

  (thông tục) xoay xở (để đạt mục đích nào đó bằng cách dùng mánh khoé hay khéo léo thuyết phục)
  she managed to wangle an invitation to the reception
  cô ấy xoay xở kiếm được một giấy mời đến dự buổi chiêu đãi
  to wangle out of something/doing something
  chuồn, tránh


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X